FANDOM


Lời bạtEdit

Với những ai đang đọc một cuốn sách một lần, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Với những ai chắc chắn đọc hết mười hai cuốn sách cùng một lúc, tôi thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều.

Đây là Kamachi Kazuma.

Với cuốn này, những thay đổi đã hoàn tất! Bên cạnh đó, khoảng thời gian này chẳng có gì ngoài những trận chiến. Không có cảnh cảm động nào hết. Đằng kia là xui xẻo và thậm chí ở đây ta chẳng thấy gì ngoài những trận chiến; và tôi tin là có bầu không khí tàn bạo thường xuyên.

Tôi đã viết theo cách như vậy để sao cho những nhân vật chính và những nhân vật phản diện lần lượt đi qua những còn đường hoàn toàn khác với những người khác. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi những nhân vật chính đã thay đổi vị trí lần này, sự tương tác với những nhân vật kẻ thù có thể thay đổi. Tất nhiên, có khả năng một trận chiến không xảy ra từ đó.

Từ khóa huyền bí lần này là [Thiên thần]. Tuy nhiên, không có ý nghĩa chính xác cho đến thời điểm này dành cho [Truyện phép thuật] và [Truyện khoa học]. Nó chỉ đơn giản là những quan điểm và những sự kiện đơn giản không tách ra thành hai, nhưng ngay từ đầu đã che khuất những rào cản phân định phạm vi lẫn nhau.

Nó có thể cũng thú vị để xem xét nơi nào trên thế giới và mức độ dành cho những rào cản này là gì, và những rào cản đó đã che khuất được bao nhiêu. Với số rào cản được diễn tả như số bức tường giữa các tổ chức, sự thật là tôi nghĩ mình có thể nắm được [trong tác phẩm này, những điều lớn lao thay đổi toàn cầu] mà tôi không đề cập đến nhiều.

Cũng cảm ơn họa sĩ minh họa Haimura-san và người phụ trách Miki-san. Tôi nghĩ một sự tôn sùng với hài hước và những trận chiến dành cho cơ cấu của bộ truyện này là một cuộc mạo hiểm lớn, và tôi cảm ơn cả hai người vì đã ở lại với tôi.

Và cũng xin cảm ơn những độc giả. Tôi không xứng với những kì vọng về câu chuyện hài đó, nhưng tôi thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ở lại với cuộc phiêu lưu của cuốn sách này.

Và vậy nên, bây giờ chúng tôi xin đóng những trang sách tại đây,

Và khi tôi chỉ nghĩ về việc đưa ra những trang tiếp theo càng sớm càng tốt,

Hôm nay, tôi sẽ đặt bút sang một bên.

Một trong những ngày này đường đi của họ sẽ giao nhau lần nữa.

—Kamachi Kazuma


► Xem lại Tập 13 Phần kết♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp SS Tập 1 Minh họa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.