FANDOM


Forums: Index > Spoiler Forum > Tsuyokute: New Saga

Thảo luận 1 (ngày 10/4/2015)Edit

Hừm, về cơ bản là trong mấy chap gần đây em công chúa có vẻ để ý đến Kail quá cơ. Cơ mà với cái tính có vẻ S của em này thì không biết liệu chap tới em ấy có tỉnh tò với Kail hay là không đây nhỉ? Mình nghĩ chắc là không. =]]


Dqt1995 (talk) 10:32, April 10, 2015 (UTC)
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.