FANDOM


"Này, Kirito-kun. Điểm sát thương ở SAO có mức tối đa không?"

Đột nhiên bị Asuna hỏi như thế, tôi nghiêng đầu không hiểu cô ấy đang nói về chuyện gì.

"Các trò RPG hồi trước có giá trị sát thương cao nhất là 9999 nhỉ?"

"Ừ... chắc là vậy. Nhưng giá trị sát thương của SAO không hiển thị trực tiếp. Ta phải tính ngược dựa trên lượng HP bị mất của kẻ địch."

"Vậy ta tìm một con quái có lượng HP kha khá để thử xem sao. Không biết có thể vượt mức mười nghìn trong một chiêu không nữa."

"Mười, mười nghìn á? Dù với «Vorpal Strike» thì vẫn hơi bị khó nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ. Ừm, đầu tiên ta phải..."

Một khi bắt đầu suy nghĩ thì máu game thủ của tôi bộc phát, tôi liệt kê ra những ý nghĩ của mình.

"Nhờ Liz chế tạo các loại trang bị có ATK bonus cao, rồi nhờ Silica cho Pina dùng hơi thở bổ trợ để tăng stats..."

"...Này, Kirito-kun, còn em?"

"Hở? Asuna thì không cần giúp đâu. Ừm, rồi tốt hơn nên để chị Yulier dùng roi gây trạng thái đóng băng cho kẻ địch. Tiếp đến..."

"Kirito-kun... là đồ ngốc!"

Bốt của Asuna giáng một đòn critical lên ngón út chân phải tôi, và điểm sát thương 99999 xuất hiện trong tầm mắt—tôi tưởng như là vậy.