FANDOM


 • Thông báo từ Ban Quản Trị Sonako LN Wiki

  • 22 threads
  • 493 posts

  Last post by Dai ca superman 03:02, September 12, 2018

 • Nơi báo cáo các chương mới cũng như cập nhật các thông tin liên quan đến Light Novel

  • 5 threads
  • 306 posts

  Last post by Claudius1996 07:42, September 15, 2018

 • Nơi để thảo luận về các project đang và sẽ có trên Sonako

  • 20 threads
  • 651 posts

  Last post by Angelwar007 14:54, August 23, 2018

 • Nơi để thảo luận về những việc không liên quan trực tiếp đến project dịch như anime, manga...

  • 9 threads
  • 269 posts

  Last post by SivHD ft MaRin 10:22, June 14, 2017

 • Nơi thảo luận về các cách sử dụng code wiki, các công cụ của wiki cũng như trả lời thắc mắc lẫn chia sẻ, nghiên cứu các cách sử dụng wiki cho hiệu quả

  • 42 threads
  • 361 posts

  Last post by Dai ca superman 14:51, August 1, 2018

 • Nếu có vấn đề về dịch thuật, báo cáo phá hoại hay thắc mắc gì khác, xin post vào đây

  • 14 threads
  • 498 posts

  Last post by Dai ca superman 13:35, September 6, 2018

 • Nơi tập trung các hoạch định, hướng dẫn cũng như thắc mắc về các vấn đề liên quan đến Sonako Fanpage

  • 6 threads
  • 29 posts

  Last post by Hyoubu Kyousuke 10:10, July 4, 2016

 • Các thủ thuật cũng như thắc mắc, đóng góp cho giao diện của Sonako

  • 13 threads
  • 288 posts

  Last post by Dai ca superman 16:08, November 24, 2016

 • Nơi chia sẻ các bản ebook: PDF/Epub/Mobi... và những cách để đọc Light Novel không cần mạng

  • 8 threads
  • 81 posts

  Last post by Vdvvv 15:33, August 19, 2018

 • Lục bản mộc. Nhị lạng đinh. Hoa linh tinh. Đa nhân khóc. Bát nhân khiêng. Kèn trống chiêng. Hạ thổ

  • 0 threads
  • 7,083 posts

  Last post by Dai ca superman 12:23, January 28, 2018

forum-specialpage-blurb-heading You can edit it

Old forum Archives