FANDOM


 • Thông báo từ Ban Quản Trị Sonako LN Wiki

  • 22 threads
  • 637 posts

  Last post by Vqtrung1997 00:55, September 16, 2017

 • Nơi báo cáo các chương mới cũng như cập nhật các thông tin liên quan đến Light Novel

  • 5 threads
  • 236 posts

  Last post by Kiv x Monster 05:04, November 19, 2017

 • Nơi để thảo luận về các project đang và sẽ có trên Sonako

  • 20 threads
  • 600 posts

  Last post by Nguyentheanh8198 22:30, November 23, 2017

 • Nơi để thảo luận về những việc không liên quan trực tiếp đến project dịch như anime, manga...

  • 9 threads
  • 269 posts

  Last post by SivHD ft MaRin 10:22, June 14, 2017

 • Nơi thảo luận về các cách sử dụng code wiki, các công cụ của wiki cũng như trả lời thắc mắc lẫn chia sẻ, nghiên cứu các cách sử dụng wiki cho hiệu quả

  • 42 threads
  • 350 posts

  Last post by Dai ca superman 08:35, November 6, 2017

 • Nếu có vấn đề về dịch thuật, báo cáo phá hoại hay thắc mắc gì khác, xin post vào đây

  • 14 threads
  • 463 posts

  Last post by Imsocurious 14:11, August 26, 2017

 • Nơi tập trung các hoạch định, hướng dẫn cũng như thắc mắc về các vấn đề liên quan đến Sonako Fanpage

  • 6 threads
  • 29 posts

  Last post by Hyoubu Kyousuke 10:10, July 4, 2016

 • Các thủ thuật cũng như thắc mắc, đóng góp cho giao diện của Sonako

  • 13 threads
  • 288 posts

  Last post by Dai ca superman 16:08, November 24, 2016

 • Nơi chia sẻ các bản ebook: PDF/Epub/Mobi... và những cách để đọc Light Novel không cần mạng

  • 8 threads
  • 79 posts

  Last post by Luckyluke42 15:15, July 25, 2017

 • Lục bản mộc. Nhị lạng đinh. Hoa linh tinh. Đa nhân khóc. Bát nhân khiêng. Kèn trống chiêng. Hạ thổ

  • 0 threads
  • 6,752 posts

  Last post by Chiến Thần Vương 15:25, August 14, 2017

forum-specialpage-blurb-heading You can edit it

Old forum Archives

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.