FANDOM


 • Thông báo từ Ban Quản Trị Sonako LN Wiki

  • 22 threads
  • 470 posts

  Last post by Ngubathong 10:08, February 1, 2018

 • Nơi báo cáo các chương mới cũng như cập nhật các thông tin liên quan đến Light Novel

  • 5 threads
  • 168 posts

  Last post by Medassin 04:14, February 19, 2018

 • Nơi để thảo luận về các project đang và sẽ có trên Sonako

  • 20 threads
  • 628 posts

  Last post by Anhdunghisinh 14:50, February 22, 2018

 • Nơi để thảo luận về những việc không liên quan trực tiếp đến project dịch như anime, manga...

  • 9 threads
  • 269 posts

  Last post by SivHD ft MaRin 10:22, June 14, 2017

 • Nơi thảo luận về các cách sử dụng code wiki, các công cụ của wiki cũng như trả lời thắc mắc lẫn chia sẻ, nghiên cứu các cách sử dụng wiki cho hiệu quả

  • 42 threads
  • 354 posts

  Last post by Mgwand 13:36, February 16, 2018

 • Nếu có vấn đề về dịch thuật, báo cáo phá hoại hay thắc mắc gì khác, xin post vào đây

  • 14 threads
  • 486 posts

  Last post by Perfectstrong 09:47, February 15, 2018

 • Nơi tập trung các hoạch định, hướng dẫn cũng như thắc mắc về các vấn đề liên quan đến Sonako Fanpage

  • 6 threads
  • 29 posts

  Last post by Hyoubu Kyousuke 10:10, July 4, 2016

 • Các thủ thuật cũng như thắc mắc, đóng góp cho giao diện của Sonako

  • 13 threads
  • 288 posts

  Last post by Dai ca superman 16:08, November 24, 2016

 • Nơi chia sẻ các bản ebook: PDF/Epub/Mobi... và những cách để đọc Light Novel không cần mạng

  • 8 threads
  • 79 posts

  Last post by Luckyluke42 15:15, July 25, 2017

 • Lục bản mộc. Nhị lạng đinh. Hoa linh tinh. Đa nhân khóc. Bát nhân khiêng. Kèn trống chiêng. Hạ thổ

  • 0 threads
  • 7,083 posts

  Last post by Dai ca superman 12:23, January 28, 2018

forum-specialpage-blurb-heading You can edit it

Old forum Archives