FANDOM


Tập 1 - Phần mở đầu không tồn tại

Điều 1: Thừa nhận sự tồn tại của Thần thánh.

Điều 2: Không được phép liên hệ trực tiếp với họ.

Điều 3: Chúng tôi là những người bạn của bạn của các bạn. Đây là mức độ quen biết giới hạn được cho phép.

Điều 4: <<Công việc>> phải được ưu tiên trên bất cứ mọi chuyện khác.

Điều 5: Những <<thành viên>> không được có ý kiến riêng.

Điều 6: Tiết lộ thông tin là điều cấm kị lớn nhất và tệ nhất.

Điều 7: Chúng ta không được quên rằng chúng ta không lừa dối con người nhưng lừa dối chính những Thần thánh.

Điều 8: Những chuẩn mực đạo đức thông thường không cần thiết cho dự án này. Mọi thứ là làm có lợi cho <<công việc>>.

Điều 9: Bảo vệ <<học viện>> là nghĩa vụ tất yếu của hội học sinh.

Điều bổ sung: Coi chừng Hội Học sinh năm nay.


Trở lại Novel Illustration Quay về Trang chính Tiến tới Chương 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.