FANDOM


Mở đầuEdit

Tôi đã luôn nghĩ rằng cái cuộc sống này thật tẻ nhạt.

Cho đến khi tôi tới Sakurasou.

Nếu có chuyện gì đó xảy ra

Tôi thường đổ lỗi cho người khác.

Cho đến khi tôi gặp cô ấy.

Nhưng nó không phải lúc nào cũng đúng

Nếu có đủ quyết tâm, thế giới sẽ nhanh chóng thay đổi.

Nếu cố gắng, tôi sẽ thay đổi được bản thân

Sakurasou là 1 hỗn hợp của những sự khác biệt.

Chắc chắn nó sẽ không thay đổi trong tương lai.

Tôi tin là như vậy.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.