FANDOM


Akagami Iria: Nữ chủ nhân của đảo Nha Nhu Vũ.

Chiga Akari: Chị cả trong ba chị em hầu gái.

Chiga Hikari: Em thứ hai trong ba chị em hầu gái.

Chiga Teruko: Em gái út trong ba chị em hầu gái.

Handa Rei: Trưởng hầu gái.


Ibuki Kanami: Họa sĩ thiên tài.

Himena Maki: Thầy bói thiên tài.

Kunagisa Tomo: Kỹ sư thiên tài.

Sashirono Yayoi: Đầu bếp thiên tài.

Sonoyama Akane: Thiên tài, một trong Thất Ngu nhân.

Aikawa Jun: Nhà thầu tư nhân mạnh nhất thế giới.

Tôi (người dẫn chuyện): Người hộ tống Kunagisa Tomo

Sasaki Shinya: Người hầu của Ibuki Kanami


MINH HỌA Zaregoto MỞ ĐẦU

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.