FANDOM


Danh sách đề cử

Đề cử 1 (Lõi 12)Edit

Nhạc không lời số 1.

Người gửi: dqt1995.

Link: http://www.nhaccuatui.com/playlist/nhac-khong-loi-dang-cap-nhat.vXV3CSqKaWde.html

Dùng cho: Tsuyokute: New Saga, Mahouka, Hanbun no Tsuki, Famima!, 5cm/s

Code: <object width="280" height="380"> <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/vXV3CSqKaWde" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="allowfullscreen" value="true"/> <param name="flashvars" value="autostart=false" /> <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/vXV3CSqKaWde" flashvars="target=blank&autostart=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="280" height="380"></embed></object>

Đề cử 2 (Lõi 13)Edit

Nhạc UK-US

Người gửi: dqt1995

Link: http://www.nhaccuatui.com/playlist/nhac-uk-us-dang-cap-nhat.dg2KCrB0utJY.html

Dùng cho: Tsuyokute: New Saga

Code: <object width="280" height="380"> <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/dg2KCrB0utJY" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="allowfullscreen" value="true"/> <param name="flashvars" value="autostart=false" /> <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/dg2KCrB0utJY" flashvars="target=blank&autostart=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="280" height="380"></embed></object>

Đề cử 3 (Lõi 14)Edit

Nhạc không lời số 2

Người gửi: dqt1995

Link: http://www.nhaccuatui.com/playlist/nhac-khong-loi-b-dang-cap-nhat.81uUfkQUe3fU.html

Dùng cho: Tsuyokute: New Saga, Mahouka, Hanbun no Tsuki, Famima!, 5cm/s

Code: <object width="280" height="380"> <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/81uUfkQUe3fU" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="allowfullscreen" value="true"/> <param name="flashvars" value="autostart=false" /> <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/81uUfkQUe3fU" flashvars="target=blank&autostart=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="280" height="380"></embed></object>

Mọi vấn đề cần thảo luận về bộ truyện có kèm các thông tin spoil xin vào trang Thảo luận chứ không comment trực tiếp dưới đây. Xin cảm ơn các bạn.