FANDOM


Tôi không ước tình yêu này trở thành một cơn mơ.

Tôi chắc chắn sẽ không để cho cậu ích kỷ tạo ra bất cứ cơ hội nào.

Điều này là sự phản bội cho những ngày tháng điên rồ đó.

Cậu không thể nào thay đổi nó được đâu.

Dù nó có là những cảm xúc của cậu, hay là của tôi, mọi thứ sẽ phải trở lại như chúng đã từng.

Vậy nên...

Vậy nên...

 

Hikaru, ngày hôm đó, tôi đã đứng đằng lưng cậu-

 

 

 


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.