FANDOM


Đây là những hình minh họa có trong tập 2.


Ghi chúEdit


► Xem lại Tập 1 Lời tựa♬   Hidan no Aria   ♬► Xem tiếp Tập 2 Viên đạn thứ nhất: Miko có vũ trang