FANDOM


Dưới đây là những hình minh họa có trong tập 4 của Utsuro no Hako to Zero no Maria.


► Xem lại Tập 3 - Lời tác giả♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Giải thích trò chơi