FANDOM


Mikage Eiji
Tôi sống ở Saitama. Tôi nhai chewing-gum khi viết. Và tôi nhai dở đến nỗi lâu lâu tôi lại cắn phải lưỡi.

Tetsuo
Lần nào tôi cũng chả biết viết gì ở đây.
Hãy liên hệ với tôi nếu bạn có ý kiến hay.
Nhưng mà tôi viết e-mail cũng tệ lắm. Tiêu\(^o^)/ rồi!


► Xem lại Tập 4 - Lời tác giả♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 5 - Illustration

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.