FANDOM


Tôi đang ở trong khung cảnh mà tôi chỉ có thể nhớ ra trong giấc mơ của tôi.

Tôi tự hỏi không biết tôi đã gặp hắn bao nhiêu lần rồi…Thôi kệ, không sao cả.

Hắn đang nói những thứ kì quặc như mọi khi, nên tôi gần như phớt lờ hắn.

Tuy vậy, có một lời kết luận của hắn vang vọng trong đôi tai tôi.

“Đúng thế, Oomine Daiya-kun và cậu là kẻ thù của nhau.”


► Xem lại Tập 3 - Illustration♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Khởi đầu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.