FANDOM


Mikage Eiji
Tôi sống ở Saitama. Tôi đến sớm trước gần một giờ trước buổi họp. Ở một mình thật buồn.

Tetsuo
Tên của tôi đã thay đổi từ 415 sang Tetsuo!

Dù vậy con người đằng sau cái tên đó không thay đổi!

Thân /^o^\


► Xem lại Tập 2 - Lời tác giả♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Illustration

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.