FANDOM


29 tháng 4 (Thứ tư) 00:02

Ngày thứ nhất bắt đầu.


29 tháng 4 (Thứ tư) 23:57

Ngày thứ nhất kết thúc.


Utsuro no Hako vol2 clock1


► Xem lại Tập 2 - Mở đầu♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 2 - 30 tháng 4 (Thứ năm) Ngày Showa