FANDOM


Sau khi nghe lời tôi nói, Mogi nghĩ ngợi đôi chút với đôi mắt buồn thẳm. Rồi cô ấy bồi hồi thốt lên những từ sau.

“Xin bạn hãy chờ đến ngày mai…”


► Xem lại Tập 6♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Illustration