FANDOM


“Sao không giết nó đi cho rồi?”

Haruaki đùa giỡn nói lên ý kiến của cậu ấy như thể đang tự xác nhận lại.


► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 7000♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lần thứ 9000