FANDOM


Tập 1Edit

  • Minh họa
  • Prologo - Dai ca superman (Hoàn thành)
  • Capitolo 1. Sabrina - thonglinh90 (Hoàn thành)
  • Capitolo 2. Cuộc sống đời thường bị đe dọa! - thonglinh90
  • Capitolo 3. Vị khách từ Italy
  • Capitolo 4. Thực tại
  • Capitolo 5. Vòi sen và tiếng sấm xa
  • Capitolo 6. Legame -Khế ước-
  • Epilogo
► Xem lại Tập 1♬   Famima!   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa