FANDOM


Light novel được viết bởi các tác giả không chuyên, hoặc là không được xuất bản. Chủ yếu là thoả sở thích văn chương của các tác giả.

Original còn có nghĩa là các tác phẩm nguyên gốc chứ không vay mượn nhân vật hay cốt truyện từ những tác phẩm khác.

Xem thêm các quy định mới với Original Light Novel cùng việc mở lại tab OLN trên trang chủ. Xem tại đây

Cách xem

Xem theo dạng danh sách Xem theo dạng hình ảnh
Haruhi Icon
Mahouka koukou no rettousei icon

Danh sách các Project Original Light Novel hiện cóEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.