FANDOM


Giữa chặng và nghỉ giải lao
Thông báo vắn tắt đây.

Tôi hy vọng bài khảo sát diễn ra trôi chảy đối với bạn.

Nếu vì lý do gì đó mà bạn vẫn chưa tham gia vào bài khảo sát, vậy nhanh lên và bắt đầu nào.Giờ, sau ít phút nghỉ giải lao, tôi đề nghị chúng ta trở lại với bài khảo sát.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.